AKTA RAHSIA RASMI 1972 PDF

AKTA RAHSIA RASMI PERAKUAN UNTUK DITANDATANGANI OLEH PENJAWAT AWAM BERKENAAN DENGAN AKTA RAHSIA RASMI Adalah . Akta Rahsia Rasmi semua pindaan hingga September Akta 88 by Malaysia.; 1 edition; First published in ; Subjects: Official. Akta Rahsia Rasmi Home /; Akta Rahsia Rasmi Akta Rahsia Rasmi Email to a Friend ยท Be the first to review this product. Availability: In stock.

Author: Mooguzilkree Shakatilar
Country: New Zealand
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 16 August 2010
Pages: 346
PDF File Size: 14.96 Mb
ePub File Size: 17.94 Mb
ISBN: 774-8-29557-745-2
Downloads: 42525
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nikonos

East Dane Designer Men’s Fashion.

Be the first to review this item Would you like to tell us about a lower price? Seseorang Menteri atau pegawai awam yang dipertanggungkan dengan apa-apa tanggungjawab tentang mana-mana Kementerian, jabatan atau mana-mana perkhidmatan awam atau Menteri Besar atau Ketua Menteri sesuatu Negeri atau ketua pegawai yang menjaga hal ehwal pentadbiran sesuatu Negeri boleh, pada bila-bila masa, mengelaskan semula apa-apa suratan yang dinyatakan dalam Rahsiw atau apa-apa suratan rasmi, maklumat atau bahan sebagaimana yang telah dikelaskan dan selepas pengelasan semula itu, suratan, maklumat atau bahan tersebut hendaklah terhenti menjadi rahsia rasmi.

Amazon Inspire Digital Educational Resources. English Choose a language for shopping.

Would you like to tell us about a lower price? Shopbop Designer Fashion Brands.

  HRIMALY SCALES PDF

Akta Rahsia Rasmi (Akta 88) | PDF Flipbook

Write a customer review. Larangan mengambil atau membuat apa-apa suratan, ukuran, pemeruman atau kerja ukur mengenai atau dalam sesuatu tempat larangan 4.

ComiXology Thousands of Digital Comics. AmazonGlobal Ship Orders Internationally. Seseorang yang melakukan apa-apa perbuatan supaya dirinya diletakkan atau mungkin diletakkan dalam kepercayaan mana-mana ejen negara asing melakukan suatu kesalahan yang boleh dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh tidak kurang dari satu tahun tetapi tidak melebihi lima tahun.

Withoutabox Submit to Film Festivals.

Amazon Drive Cloud storage from Amazon. Amazon Rapids Fun stories for kids on the go. Embed or link this publication.

Perakuan oleh pegawai awam hendaklah menjadi keterangan yang konklusif Penalti bagi mengintip Larangan mengambil atau membuat apa-apa suratan, ukuran, pemeruman atau kerja ukur mengenai atau dalam sesuatu tempat larangan Penalti kerana membuat atau menolong membuat akuan atau pernyataan palsu bagi mendapatkan permit Kuasa khas mahkamah untuk mengarahkan penggeledahan dan penyitaan Larangan membawa perkakas fotografi 7A. Discover Prime Book Box for Kids.

Meletakkan diri dalam kepercayaan ejen negara asing 7B. Undang-undang Malaysia Unknown Binding: Menambah, memotong atau meminda Jadual 2A.

I’d like to read this book on Kindle Don’t have a Kindle? Get fast, free shipping with Amazon Prime.

  GENDERED DISCOURSES SUNDERLAND PDF

Perhubungan dengan ejen negara asing hendaklah menjadi keterangan mengenai berlakunya kesalahan tertentu 17A.

Penalti kerana membuat atau menolong membuat akuan atau pernyataan palsu bagi mendapatkan permit 5.

Akta Rahsia Rasmi 1972(Akta 88)

Menambah, memotong atau meminda Jadual 2B. Menteri boleh, dari semasa ke semasa, melalui perintah yang disiarkan dalam Warta, menambah, memotong atau meminda manamana peruntukan Jadual kepada Akta ini.

Penalti bagi mengintip 3. Pihak berkuasa yang berwibawa itu, jika berpuas hati bahawa ada sebab yang munasabah bagi mempercayai bahawa yang diambil atau dibuat sedemikian mengandungi perkara atau maklumat yang memudaratkan keselamatan atau kepentingan Malaysia dan berguna secara langsung atau secara tidak langsung kepada sesuatu negara asing, boleh memerintahkan akts suratan itu dirampas atau mana-mana bahagian daripadanya dihapuskan, dipadamkan ajta dikeluarkan. Akta Rahsia Rasmi Akta Pembelaan yang tersedia untuk pegawai awam Amazon Restaurants Food delivery from local restaurants.

There’s a problem loading this menu right now. Create a free account Login. Kewajipan melaporkan permintaan bagi maklumat, dll.