KRATKA POVEST O GRCKOJ PDF

daily weekly weekly Type and level of studies: Undergraduate academic studies. Course name: Introduction to Neo Kratka povest o Grčkoj. Beograd: Jasen. Mutavdžić, Predrag. Prokvašen vodom, uprljan glibom, noge podbio o kamenje, raskrvario na oštrome šljunku, ozario koprivama, izbo na glogovu Joe pristade, a povest će i mene sa sobom ako dopusti gospoda Joe. 2U grčkoj mitologiji div sa stotinu očiju, vječno budan. Bit će tek kratka šetnja u rane jutarnje sate.

Author: Zukus Dusar
Country: Cambodia
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 5 November 2012
Pages: 355
PDF File Size: 18.70 Mb
ePub File Size: 17.80 Mb
ISBN: 126-4-31837-582-6
Downloads: 87202
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shaktizragore

Nije me taj put obrnuo glavake da mi uzme kratma to imam, nego me ostavi stojeke dok sam otvarao svenji i praznio depove. Izgovorih te rijei i on me skinu sa spomenika. A tvoja je sestra produi Joe zagledavi se vrsto u mene, kao da zna da se ne u suglasiti s njime fe komad enske.

Moje misli odlutae od tog pitanja, dok sam neutjeljivo zurio u vatru. Narednik je prvi od sviju stigao na mjesto vike, a dvojica vojnika tik iza njega. Moe izjaviti to god hoe odvrati narednik skrtenih ruku, gledajui ga hladno ali nije doputeno da ovdje da ma kakvu izjavu. S ranom je postupao tako grubo kao da je isto toliko bezosjetna koliko i turpija.

Prodrljivost svinje slui kao zastraujui primjer mladei. Proklete zvijeri, ne krvite se!

Carls Dikens – Velika ocekivanja

Znao sam da e me uvaliti jo prije nego dokraji. Dakako, gospodine Hubble, ili djevojice prihvati pomalo raz-draeno gospodin Wopsle ali tu nema ni jedne djevojice. Tolikom me estinom premetnu i prebaci, da se je crkva krqtka oko svoga vjetrokaza na tornju. Gospodine, nemojte me zaklati – zaklinjao sam ga zaprepaten od katka.

Kad se kgatka veliko pranje, navukoe mi istu platnenu koulju, krutu da ne moe biti krua, kao malom pokajniku grubu surinu, a zatim me utegnue u moje najtjenje i najstranije odijelo. Drei se neprestano grevito rukama i nogama za nogu stola, vidio sam kako je onaj bijednik veselo opipao au, podigao, pa se nasmijao, zabacio glavu i istrusio rakiju.

  EMBEDDED SYSTEMS BY KVKK PRASAD PDF

Momci dohvatie puke i svrstae se u stroj. Kad su se nai pogledi sreli, gledao sam ga rairenih oiju netremice i jedva zamjetno pomaknuo rukom i za-kimao glavom. Nikad se u ivotu nisam tako zabezeknuo – zar je to sinulo u mojoj glavi? Eto, deran uvijek tako! Uzeh kost, gotovo sasvim oglodanu i veliki komad svinjske patete. Ba bi se isplatilo, krratka sam mogao da mu se jo ljue osvetim i da ga do vuem amo!

Kada je crkva opet stajala na svome mjestu jer je bio tako brz i snaan da je crkvu o-krenuo naopake, tako da sam toranj vidio pod svojim nogama 10kada je, dakle, crkva opet stajala na svome mjestu, sjedio sam, sav drui, na povisokom nadgrobnom spomeniku, dok je on prodrljivo gutao kruh.

Pribliavala se mnogo brim kasom nego obino, pa je topot potkova po smrznutoj zemlji odzvanjao kao melodija.

Joe je taj dvostih izgovorio s tako oitim ponosom, pomnjivo i jasno da sam ga upitao nije li ga sam skovao. Joe razgrne vatru, pomete plou ispred ognjita, a zatim podosmo pred vrata da oslukujemo dolazi li koija.

Djeak bi se zaludu pokuao sakriti pred njim. Kad je moja sestra uhvatila njegov pogled, Joe prijee nadlanicom preko nosa, a lice mu poprimi pomirljiv izraaj, kao uvijek u takvim prilikama. Onda, kovau, smjesta na posao odgovori narednik, kome se urilo.

Carls Dikens – Velika ocekivanja – [PDF Document]

A naroito treba biti zahvalan, djeae dodade gospodin Pum-blechook onima koji su te othranili svojom rukom. Iz oiju mu osim toga izbijala strahovita glad, pa sam u asu, kad sam mu pruio turpiju, to ju je bacio u travu, pomislio kako bi pokuao i nju pojesti da nije primijetio moj zamotak.

Priznajem da nikako nisam u stanju rijeiti problem kakav je rodbinski odnos izmeu nje i gospodina Wopslea. Dok je gospoda Joe sjedila nagnuvi se nad svoj runi rad, miui usnama, upitah Joea: Predvidio sam to je imalo doi i naslutio da mi je sada zaista odzvonilo. A sada, kovau, ako ste spremni, vojska Njegova Velianstva kralja je spremna!

  HPJ R21 PDF

Otkljuao sam i otkraunao ta vrata i pograbio turpiju izmeu Joeova alata. Kad bi se ponovno prolomila vika, vojnici bi udarili u jo bri trk, grckooj mi za njima. Hramao, drhtao, piljio oima, reao, a zubi mu cvokotali u ustima kad me je epao za podbradak.

Prolazei ovuda to sam bre mogao i ba u trenutku kad sam preskoio jarak, za koji sam znao da se nalazi nedaleko tvrave, i upravo se uzverao na nasip s druge strane, ugledam onog mukarca kako sjedi preda mnom. Vrisnuo bih da sam mogao. Gospo odvrati uljudni narednik odgovorio bih u svoje ime da traim ast i zadovoljstvo kako bih se upoznao s njegovom odlinom enom, no govorei uime kralja, kratkw odgovor glasi: Drugi bjegunac, koji se oigledno uasno plaio svoga druga, ponovi: Bilo kako bilo, rimski nos gospodina Wopslea toliko mi je dozlogrdio, dok je moja sestra nabrajala moje prestupke, da me podilazila iva elja da ga tako dugo povlaim za njegovu nosinu dok ne propiti.

Ili se magla jo nije digla iz movara, ili ju je vjetar ve rasprio.

Ne raunajui pogrebne trokove, sav novac to smo ga skucali bio je potreban za majku. Digao sam neto tamo u selu – rgckoj usred barea stoji crkva. U krvavom odsjevu 19suneva zalaska jasno se vidio svjetionik, vjeala, humak s tvravom i obala s onu stranu rijeke, iako tek pridueno u vodnjikastim olovnim arama.

Najzad je kucnuo as!